Rượu Bàu Đá Bình Định Chính Gốc

Giá:80.000170.000

Giá sản phẩm không bao gồm” bình sứ. Liên hệ để đặt thêm bình sứ đựng rượu nghệ thuật từ Cô Hà Xứ Nẫu

  ✅ Rượu bàu đá gạo 90,000đ / lít
  ✅ Rượu bàu đá nếp 140,000đ / lít
  ✅ Rượu bàu đá đậu xanh 180,000đ / lít
Mua Ngay