rượu bầu đá bình định
tré rơm bình định
nem chua bình định

CẢM NGHĨ KHÁCH HÀNG

A Trương Văn Đắc

Tôi đã mua đặc sản của Cô Hà Xứ Nẫu trong suốt mấy năm nay những dịp bàn bè đến nhà chơi, đặc sản ở đây đúng gốc miền trung, đậm đà, bạn bè ăn ai cũng tóm tắt khen ngon, chúc Cô Hà Xứ Nẫu sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.

Chị Nhi – Phước Hiệp

Tôi đánh giá chất lượng sản phẩm ở Cô Hà Xứ Nẫu rất cao từ khâu nguyên liệu, chế biến cho đến khâu đóng gói bao bì cũng, luôn dành cho Cô Hà Xứ Nẫu một sự quý mến, trân trọng vì đã giữ gìn và phát triển bản sắc quê hương.