Rượu Hồng Đào Bình Hồ Lô 600ML

Giá:350.000

Nồng độ rượu: 39%V

Thể tích thực: 600ml

Nguồn gốc: Quảng Nam

Mua Ngay