Rượu Hồng Đào Đệ Nhất Tửu Bình 600ML

Giá:650.000

Nồng độ rượu: 39%V

Nguồn gốc: Quảng Nam

Mua Ngay