Chả Lụa Bình Định

Giá:129.000/cây(500g)

Mã giảm giá của chúng tôi
COHA10K
COHA15K
COHA30K
COHA50K
Mã giảm giá của chúng tôi
Mã giảm giá:
COHA10K
Ngày hết hạn: 31-12-2024
Điều kiện Giảm 10k cho đơn từ 300k.
COHA10K Giảm 10k cho đơn từ 300k.
Ngày hết hạn: 31-12-2024 Áp dụng Lưu mã
Mã giảm giá:
COHA15K
Ngày hết hạn: 31-12-2024
Điều kiện Giảm 15k cho đơn hàng từ 500k.
COHA15K Giảm 15k cho đơn hàng từ 500k.
Ngày hết hạn: 31-12-2024 Áp dụng Lưu mã
Mã giảm giá:
COHA30K
Ngày hết hạn: 31-12-2024
Điều kiện Giảm 30k cho đơn hàng từ 1 Triệu đồng.
COHA30K Giảm 30k cho đơn hàng từ 1 Triệu đồng.
Ngày hết hạn: 31-12-2024 Áp dụng Lưu mã
Mã giảm giá:
COHA50K
Ngày hết hạn: 31-12-2024
Điều kiện Giảm 50k cho đơn hàng từ 1Tr500 nghìn đồng.
COHA50K Giảm 50k cho đơn hàng từ 1Tr500 nghìn đồng.
Ngày hết hạn: 31-12-2024 Áp dụng Lưu mã
Chả lụa Bình Định
Chả Lụa Bình Định

Giá:129.000/cây(500g)

mua hàng trên tiktokMua Trên Tiktok Gọi tư vấn